Voor het invullen van allerhande attesten is een inzage van het dossier noodzakelijk. Hiervoor maakt u best een afspraak.

Er zullen geen medische vragen via telefoon of via e-mail beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy kunnen namelijk onvoldoende gegarandeerd worden. 

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften tijdens uw raadpleging. 

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.